ایران ایونت | Iran Event

جدیدIranevent.org-MBA-DBA
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه ،1398/02/10
برگزار کننده دوره : دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
جدیدiran-event-exhibit-of-direct-sale-of-ramadan-mashhad-98
جدیدiran-event-the-first-asian-hypnosis-congress-mashhad-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/07/23 (2019-10-15)
برگزار کننده دوره : انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
جدیدiran-event-fourth-national-conference-on-management-accounting-and-economics-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : شنبه 98/02/28 (2019-05-18)
برگزار کننده دوره : دبیرخانه دائمی کنفرانس
جدیدiran-event-ramadan-banquet-specialty-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : جمعه 98/02/20 (05/10/2019)
برگزار کننده دوره : تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی
جدیدiran-event-Fourth-International-Exhibition-of-Machine-Carpet-and-Related-Industries-Kashan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/10 (04/30/2019)
برگزار کننده دوره : دانشگاه آزاد اسلامی / مسئول ثبت نام: آقای نوابی پور
جدیدiran-event-Ramadan-Special-Banquet-Exhibit-Kermanshah-98
جدیدiran-event-banquet-exhibition-arak-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/09 (04/29/2019)

jiringkallehsnapp