ایران ایونت | Iran Event

iran-eventexhibition-of-flowers-and-plants-medicinal-plants-orumieh-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/01/28 (04/17/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه
iran-event-furniture-exhibition-and-urban-services-orumieh-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/01/28 (04/17/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه
iran-event-fifteenth-international-exhibition-of-agriculture-machinery-shiraz-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/01/27 (04/16/2019)
برگزار کننده دوره : نگاه سبز نمایشگاهی پارس
iran-event-17th-international-exhibition-of-livestock-poultry-veterinary-industry-esfahan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/01/27 (04/16/2019)
برگزار کننده دوره : آفتاب مشرق زمین
iran-event-crafts-fair-traditional-rites-tourism-and-sports-kish-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : شنبه 98/01/24 (04/13/2019)
برگزار کننده دوره : سازمان میراث فرهنگی/ گروه یونیک متد
iran-event-fourth-international-exhibition-iran-sabz-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 98/01/22 (04/11/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا
iran-event-18th-international-exhibition-of-environment-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 98/01/22 (04/11/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت فرداد سیال چهار فصل
iran-event-the-first-national-conference-on-the-landscape-of-the-economy-of-the-plastic-industry-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
هزینه دارد تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : جمعه 98/02/13 (2019-05-03)
برگزار کننده دوره : انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران

jiringkallehsnapp