مجموعه رویدادهای همایش و کنفرانسrss

رویدادهای همایش و کنفرانس

جدیدseminar-future-of-oil-in-energy-land
0.00 (0 امتیاز)
توضیحاتا
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه،۱۳۹۷/۱۱/۳۰(2019-02-19)
برگزار کننده دوره : انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه شریف
جدیدiranevent-change-trend
0.00 (0 امتیاز)
30,000 تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : شنبه،۱۳۹۷/۱۱/۲۷(2019-02-16)
برگزار کننده دوره : مرکز کارآفرینی دانشگاه امام جواد(ع)
جدیدiranevent-4th-industrial-management
0.00 (0 امتیاز)
هزینه دارد تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه،۱۳۹۸/۰۲/۰۳(2019-04-23)
برگزار کننده دوره : ثمین همایش
جدیدiranevent-anjoman-system-dynamic
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ (2019-04-24)
برگزار کننده دوره : موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
iranevent-suggestion-system
0.00 (0 امتیاز)
توضیحاتهمایش و جشنواره ملی نظام پیشنهادات
تاریخ شروع رویداد : 97-11-10 چهارشنبه
برگزار کننده دوره : مرکز همایش های جهاد دانشگاهی
iranevent-sakhtarmonaghest
0.00 (0 امتیاز)
1,000,000 تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : 1397-11-28
برگزار کننده دوره : مرکز آموزش مدیریت دولتی