مجموعه رویدادهای همایش و کنفرانس

جدیدiranevent.org-management-summit-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 97/12/09 (02/28/2019)
برگزار کننده دوره : مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان
جدیدseminar-future-of-oil-in-energy-land
0.00 (0 امتیاز)
توضیحاتا
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه،۱۳۹۷/۱۱/۳۰(2019-02-19)
برگزار کننده دوره : انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه شریف
جدیدworkshop-on-contract-principles
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه،۱۳۹۷/۱۱/۲۹(2019-02-18)
برگزار کننده دوره : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
جدیدiranevent-judgment
0.00 (0 امتیاز)
با 35%تخفیف ویژه 500.000 تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : جمعه 97/11/26
برگزار کننده دوره : موسسه حقوقی دادبانان دانا
جدیدiranevent-organik-ghazaiee-mashad-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 97/12/01 (02/20/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت برساز رویداد پارس
جدیدiranevent-sanat-bazargani-ardabil-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 97/12/08 (02/27/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا
جدیدiranevent-change-trend
0.00 (0 امتیاز)
30,000 تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : شنبه،۱۳۹۷/۱۱/۲۷(2019-02-16)
برگزار کننده دوره : مرکز کارآفرینی دانشگاه امام جواد(ع)
جدیدiranevent-4th-industrial-management
0.00 (0 امتیاز)
هزینه دارد تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه،۱۳۹۸/۰۲/۰۳(2019-04-23)
برگزار کننده دوره : ثمین همایش