ایونت های حوزه علوم فنی و مهندسیrss
مجموعه ایونت های همایش و کنفرانس

جدیدهشتمین-کنفرانس-بین-المللی-عمران،-معماری-و-توسعه-اقتصاد-شهری-شیراز98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : بین المللی داخلی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/03/15 (2019-06-05)
برگزار کننده دوره : موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
جدیدهفتمین-کنفرانس-ملی-و-اولین-بین-المللی-انرژی-های-تجدید-پذیر-و-تولید-پراکنده-ایران-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : ملی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/03/21 (2019-06-11)
برگزار کننده دوره : دانشگاه شهید بهشتی
جدیدنخستین همایش فناوری های نوین در انرژی و مواد تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : استانی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/03/22 (2019-06-12)
برگزار کننده دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جدیددومین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-کاربردی-در-علوم-برق-،کامپیوتر-و-مهندسی-پزشکی-شیروان98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : استانی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/03/21 (2019-06-11)
برگزار کننده دوره : موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
جدیدچهارمین-کنفرانس-ملی-مهندسی-عمران،معماری-و-شهرسازی-شیروان98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : استانی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/03/21 (2019-06-11)
برگزار کننده دوره : موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
جدیدششمین-کنفرانس-سالانه-ملی-مهندسی-مکانیک،-صنایع-و-هوافضا-ایران-مشهد98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : ملی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/03/29 (2019-06-19)
برگزار کننده دوره : موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ