ایونت های حوزه علوم فنی و مهندسیrss
مجموعه ایونت های همایش و کنفرانس

جدیدهفتمین-همایش-ملی-فناوری-نانو-از-تئوری-تا-کاربرد-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : ملی
ماه برگزاری : تیر
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/04/05 (2019-06-26)
سومین-همایش-ملی-دانش-و-فناوری-مهندسی-برق،-کامپیوتر-و-مکانیک-ایران-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : ملی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 98/03/30 (2019-06-20)
برگزار کننده دوره : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
دومین-کنفرانس-ملی-عمران-و-معماری-در-مدیریت-شهری-قرن-21-تبریز98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : ملی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 98/03/30 (2019-06-20)
برگزار کننده دوره : دانشگاه جامع علمی کاربردی
جدیدنخستین-کنفرانس-تدبیر-علوم-کامپیوتر،-مهندسی-برق،-ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات-ایران-در-جهان-اسلام-مشهد98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : بین المللی داخلی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/06 (2019-05-27)
برگزار کننده دوره : شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان
جدیددومین-همایش-بین-المللی-افق-های-نوین-در-علوم-پایه-و-فنی-و-مهندسی-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : بین المللی داخلی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/06 (2019-05-27)
برگزار کننده دوره : انجمن افق نوین علم و فناوری
جدیدچهارمین-همایش-بین-المللی-افق-های-نوین-در-مهندسی-عمران،معماری-و-شهرسازی-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : بین المللی داخلی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : جمعه 98/03/10 (2019-05-31)
برگزار کننده دوره : انجمن افق نوین علم و فناوری
جدیدسومین-کنفرانس-سالانه-ملی-معماری،شهرسازی-،جغرافیا-و-عمران-شیروان98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : ملی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : جمعه 98/03/10 (2019-05-31)
برگزار کننده دوره : موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
جدیدششمین-کنفرانس-ملی-شهرسازی-،معماری-،عمران،محیط-زیست-شیروان98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : ملی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/20 (2019-06-10)
برگزار کننده دوره : موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر