ایونت های حوزه علوم پزشکیrss
مجموعه ایونت های همایش و کنفرانس

جدیددومین-همایش-ملی-گیاهان-دارویی-وگونه-های-موثر-بر-کبد-چرب-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : خارج از ایران
ماه برگزاری : فروردین
جدیدسومین-کنگره-بین-المللی-و-سی-امین-کنگره-سالیانه-انجمن-فیزیوتراپی-ایران-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : بین المللی داخلی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/03/22 (2019-06-12)
برگزار کننده دوره : انجمن علمی فیزیوتراپی ایران
همایش-بین-المللی-افق-های-نوین-در-علوم-ورزشی-و-سلامت-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : استانی
ماه برگزاری : خرداد
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/03/22 (2019-06-12)
برگزار کننده دوره : انجمن افق نوین علم و فناوری
نهمین-کنگره-بین-المللی-سلامت-در-حوادث-و-بلایا-تهران98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : شنبه 98/03/25 (2019-06-15)
برگزار کننده دوره : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
شانزدهمین-کنگره-بین-المللی-ام-اس-مشهد98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/08/22 (2019-11-13)
برگزار کننده دوره : انجمن ام اس ایران
همایش-مراقبت-مبتنی-بر-شواهد-در-پرستاری-و-مامایی-مشهد98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/06/26 (2019-09-17)
برگزار کننده دوره : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
iran-event-the-first-national-conference-of-the-iranian-association-of-academic-exercise-and-sports-psychology-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/02/11 (2019-05-01)
برگزار کننده دوره : انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
iran-event-twentieth-international-congress-of-microbiology-kerman-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/06/05 (2019-08-27)
برگزار کننده دوره : دانشگاه علوم پزشکی کرمان