صنعت معدن و فلزات سنگینrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iran-event-seventh-international-exhibition-of-mining-mineral-industries-mining-industries-processing-kerman-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : يكشنبه 98/03/26 (06/16/2019)
برگزار کننده دوره : رستاک پادویژن
iran-event-fifteenth-international-exhibition-of-stone-mining-and-related-industries-isfahan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/02/11 (05/01/2019)
برگزار کننده دوره : رستاک پادویژن
iranevent.org-khodro-esfahan-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 97/11/08 (01/28/2019)
برگزار کننده دوره : مسوول برگزاری: خانم حکیمی نیا