صنعت انرژیrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iran-event-the-24th-international-oil-gas-refining-and-petrochemical-exhibition-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/02/11 (05/01/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت ملی نفت ایران