صنعت مالی و بانکداریrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iran-event-12th-international-exhibition-fair-bank-and-insurance-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/02 (04/22/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید
iranevent-sanat-bazargani-ardabil-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 97/12/08 (02/27/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا