صنعت چوب ، مبلمان ، فرش و موکتrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

جدیددهمین-دوره-نمایشگاه-مبلمان-و-دکوراسیون-داخلی-زنجان-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
سطح برگزاری : استانی
ماه برگزاری : تیر
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/04/03 (06/24/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت آرتا نمانگر اردبیل
نمایشگاه-مبلمان-و-دکوراسیون-داخلی-خرم-آباد-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/27 (06/17/2019)
iran-event-exhibition-of-furniture-and-interior-decoration-sanandaj-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/27 (06/17/2019)
iran-event-30-5000-sixth-handmade-carpet-exhibition-kemanshah-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/20 (06/10/2019)
iran-event-seventh-exhibition-of-carpet-carpet-flooring-rasht-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/20 (06/10/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت آرتا نمانگر اردبیل
iran-event-Fourth-International-Exhibition-of-Machine-Carpet-and-Related-Industries-Kashan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/10 (04/30/2019)
برگزار کننده دوره : دانشگاه آزاد اسلامی / مسئول ثبت نام: آقای نوابی پور
iran-event-seventh-exhibition-of-carpet-carpet-flooring-qazvin-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/09 (04/29/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر