صنعت تجهیزات پزشکیrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iran-event-iran-holding-international-exhibition-medical-equipment-dental-laboratory-and-pharmaceutical-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت آوای موفق ایرانیان