صنعت نفتrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iranevent-org-international-exhibition-oil-and-gas
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 97/12/08 (02/27/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت منیر تجهیز امین
seminar-future-of-oil-in-energy-land
0.00 (0 امتیاز)
توضیحاتا
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه،۱۳۹۷/۱۱/۳۰(2019-02-19)
برگزار کننده دوره : انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه شریف
iranevent.org-naft-ghir-tehran
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 97/11/23 (02/12/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت آسیا پاسارگاد خاورمیانه