صنعت تکنولوژی و فناوریrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iran-event-eighth-international-exhibition-of-technology-and-innovation-tehran98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019)
iranevent-namaieshgah-shahr-houshmand-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 98/01/01 (03/21/2019)
برگزار کننده دوره : راهکار تجارت، مدیریت کوشا