صنعت حمل و نقلrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iran-event-international-exhibition-of-parts-assemblies-and-automotive-related-industries-esfahan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/03/21 (06/11/2019)
iran-event-54-5000-7th-international-exhibition-of-transportation-and-rail-services-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاهی میلاد نور