استارت آپ های حوزه گردشگری و صنایع دستیrss
مجموعه ایونت های استارت آپی

startup-weekend-gardeshgari
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 98/02/11 (2019-05-01)
برگزار کننده دوره : شتابدهنده کارینوین