ایونت های حوزه کارآفرینیrss
مجموعه ایونت های آموزشی

Iranevent.org-MBA-DBA
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه ،1398/02/10
برگزار کننده دوره : دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران