مجموعه رویدادهای دولتی و حاکمیتیrss

مجموعه رویدادهای دولتی

iranevent-sakhtarmonaghest
0.00 (0 امتیاز)
1,000,000 تومان
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : 1397-11-28
برگزار کننده دوره : مرکز آموزش مدیریت دولتی