مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری rss

جدیدiran-event-Fourth-International-Exhibition-of-Machine-Carpet-and-Related-Industries-Kashan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/10 (04/30/2019)
برگزار کننده دوره : دانشگاه آزاد اسلامی / مسئول ثبت نام: آقای نوابی پور
جدیدiran-event-seventh-exhibition-of-carpet-carpet-flooring-qazvin-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/09 (04/29/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر
جدیدiran-event-household-appliance-show-and-dowry-bride-bojnord-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/09 (04/29/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی
جدیدiran-event-exhibition-of-leasing-and-sale-of-installment-of-goods-shiraz-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/03/20 (06/10/2019)
جدیدiran-event-iran-holding-international-exhibition-medical-equipment-dental-laboratory-and-pharmaceutical-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت آوای موفق ایرانیان
جدیدiran-event-eighth-international-exhibition-of-technology-and-innovation-tehran98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019)
جدیدiran-event-54-5000-7th-international-exhibition-of-transportation-and-rail-services-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت نمایشگاهی میلاد نور
جدیدiran-event-the-16th-flower-fair-medicinal-plants-and-decorative-fish-hamedan-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/02 (04/22/2019)