صنعت کشاورزیrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

gol-giah-qazvin
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 97/11/29 (02/18/2019)
برگزار کننده دوره : سفیران
iranevent.org-gol-giah-gonbadkavous-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 97/11/29 (02/18/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت چکاد ارزش هیرکان
iranevent.org-mashin-alat-dam-tior-ahvaz-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 97/12/09 (02/28/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت جام
iranevent.org-dam-toior-zanjan-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 97/12/07 (02/26/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا