صنعت خودرو و سایل نقلیهrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

جدیدiranevent-org-namaieshgah-khodro-esfahan-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 97/12/23 (03/14/2019)
برگزار کننده دوره : نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان