صنعت خودرو و سایل نقلیهrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iranevent.org-khodro-esfahan-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 97/11/08 (01/28/2019)
برگزار کننده دوره : مسوول برگزاری: خانم حکیمی نیا