مجموعه رویدادهای صنعتی و تجاری

جدیدIranevent.org-MBA-DBA
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه ،1398/02/10
برگزار کننده دوره : دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
جدیدiran-event-second-international-conference-on-computer-engineering-and-information-technology-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 98/03/30 (2019-06-20)
برگزار کننده دوره : موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی اندیشه محور فردا
جدیدiran-event-national-conference-on-spiritual-excellence-and-defense-culture-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنج شنبه 98/07/25 (2019-10-17)
برگزار کننده دوره : دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
جدیدiran-event-first-blocchin-international-conference-and-knowledge-economy-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/04/31 (2019-07-22)
برگزار کننده دوره : انجمن مدیریت دانش ایران
جدیدiran-event-spring-festival-of-banquets-qazvin-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : دوشنبه 98/02/16 (05/06/2019)
جدیدiran-event-special-ramadan-food-show-hamadan-98
جدیدiran-event-third-national-conference-on-hydrology-in-semi-arid-regions-sanandaj98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/03 (2019-04-23)
برگزار کننده دوره : جهاد دانشگاهی کردستان - اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج
جدیدiran-event-third-national-conference-on-concrete-procedures-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : سه شنبه 98/02/03 (2019-04-23)
برگزار کننده دوره : انجمن بتن ایران-دانشگاه علم و صنعت ایران