صنعت مالی و بانکداریrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iranevent-sanat-bazargani-ardabil-97
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : چهارشنبه 97/12/08 (02/27/2019)
برگزار کننده دوره : شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا