صنعت تکنولوژی و فناوریrss
مجموعه ایونت های صنعتی و تجاری

iranevent-namaieshgah-shahr-houshmand-tehran-98
0.00 (0 امتیاز)
توضیحات
تاریخ شروع رویداد : پنجشنبه 98/01/01 (03/21/2019)
برگزار کننده دوره : راهکار تجارت، مدیریت کوشا